ACC SKO PLEJE/ VÄRD MOVI - Stens Læderhandel, alt til skoens pleje og føddernes glæde

Gå til indhold

ACC SKO PLEJE/ VÄRD MOVI

katalog detail
MOVI COLOR 200 ML
Vare nr.: 298016020
MOVI MALING
Rens overfladen i Acetone. Ryst dåsen godt og spray et tyndt lag. Lad tørre og spray et tyndt lag mere hvis nødvendigt.Der må ikke oversprayes. Må ikke bruges på ruskind. På store flader, test et ikke synligt sted.
ADVARSEL. Farlig ved indånding. Ventiler godt ved brug. Undgå kontakt med øjnene. Hvis det skulle ske, skyl grundigt og søg læge. Opbevares urilgængeligt for børn. Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys. Må udsættes for temp. over 50c. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke den tomme dåse. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Let antændelig.Leveres farve.: Se liste
Tilføj
MOVI NUBUCK GOMMA
Vare nr.: 298003310
Tilføj
MOVI SHINE 200 ML LAK REPTIL
Vare nr.: 298013020
Tilføj
MOVI SPEED NUBUCK
varenummer : 298003012
Tilføj
MOVI SPEED SPONGE
Leveres farve.:
2 Neutral
13 Medium brown
50 Black

Vare nr.: 298003009
Tilføj
MOVI LIQUID CREAM 50 ML.
Vare nr. 292005075
MOVI LIQUID SILICONE CREAM

Renser, plejer og polerer alle bløde lak og reptilvarer.
Brugsanvisning: Rens for grove urenheder. Ryst dåsen godt. Påføres med en blød klud. De mest smudsige steder skal behandles særligt intensivt. Der efterpoleres med en tør klud.
Tilføj
MOVI RESTORE RENOVATOR 200 ML
MOVI RESTORE
Vård av mocka. Fornyar och återstiller färgen på skor och andra produkter av mocka och nubuck. Skyddar mot fukt och fläckar. Vårdar och underhåller skinnets skick utan att försämra skinnets genomsläpplighet för luft. Ej lämplig för lackerade textiler eller skinn. Före använding prova färgen på en liten oexponerad yta. 
Bruksanvisning: Skakas väl före använding. Det område som skall behandlas måste vare rent. Spreja frän ca. 25 cm. avstånd. Torktid ca. 30 minuter.
Varning. Extremt brandfarlig vätska och dimma. Använda utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för varme / gnistor /öppen låga / heta ytor. Under anvendan är rökning förbjuden. Kan göra att man bliver dåsig eller omtöcnad. Tryckbehållare. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållara. Förvaras oåtkomligt för barn. Den tomme behållare måsta hanteras som miljöavfal.
Tilføj
MOVI COLOR 400 ML.
Tilføj
MOVI DRY CLEANER 250 ML
Tilføj
Tilbage til indhold