Nanex-info - Stens Læderhandel, alt til skoens pleje og føddernes glæde

Gå til indhold

Nanex-info

Special Pages
  
Nanex Information

Nanex teknologi anvender ikke Nano-partikler i produktet.
Nanex kontrollerer og følger hele fremstillingsprocessen af vores produkter. Vi vælger de bedste råvarer og arbejder med leverandører, som fremstiller deres varer på ansvarlig vis.
Nanex spray fremstilles med bio-opløsningsmiddel, og der anvendes ikke tunge olier eller kræftfremkaldende stoffer.
De skadelige virkninger for mennesker og miljø er reduceret til et absolut minimum. Det anbefales, at man ikke sprayer direkte på huden, og undgår at indånde produktet.  
Øvrige sikkerhedsforanstaltninger fremgår af produktets etiket.
Nanex spray binder sig til overfladen som et ultratyndt lag, og bliver en del af materialets struktur, og der opstår ikke noget løst materiale, eller farlige sporstoffer
Polymer laget nedbrydes af naturen, men er ikke betegnet som et biologisk nedbrydeligt produkt  
( indenfor 28 dage )
Nanex vil gerne understrege, at vi konstant bestræber os på at fremstille og udvikle produkterne så ansvarligt og bæredygtigt, som muligt.

SE
Nanex teknologi använder inte nanopartiklar i produkten.
Nanex kontrollerar och följer hela tillverkningsprocessen för våra produkter.
Vi väljer de bästa råvarorna och arbetar med leverantörer som producerar sina varor på ett ansvarsfullt sätt.
Nanex spray är tillverkad med Bio-lösningsmedel och inga tunga oljor eller cancerframkallande ämnar används.
De skadliga effekterna för människor och miljön är reducerat till ett absolut minimum.
Det rekommenderas att inte spraya direkt på huden och undvika inandning av produkten.
Andra säkerhetsåtgärder finns på etiketten på produkten.
Nanex spray binder till ytan som ett ultratunt skikt och blir en del av materialets struktur, och inget löst material eller farliga spårämnen uppstår.
Polymer-skiktet försämras av naturen, men är inte betecknat som en biologiskt nedbrytbar produkt
( inom 28 dagar )
Nanex vill betona att vi ständigt strävar efter att tillverka och utveckla produkterna så ansvarsfullt och hållbart som möjligt.


ENG
Nanex technology does not use nano particles in their solution. Nanex controls and researches the complete output on externalities of our products.
We only select the purest materials and work with suppliers who progress their raw materials in a responsible way.
The nanex spray is dissolved with a selected bio solvent where no heavy fuels or cancer invoking elements are present. The harmful effects are reduced to a minimum for personal use and the planet,
it is not recommended to directly spray on the skin or inhale the product and all other safety measurements are clearly communicated.
The Nanex spray bonds with the surface as an ultra-thin layer and becomes a part of the structure of the material and therefore no loose elements or trace amounts occur that can be dangerous.
The polymer layer degrades in nature, but is not considered as a biodegradable product with zero output (within a period of 28 days).
Nanex wants to emphasize that all its efforts always goes to creating and developing the most responsible and sustainable solution possible.
Tilbage til indhold